Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät usein kysytyt kysymykset hypokoiran koulutuksesta ja hypokoirista yleensä. Mikäli sinulle jää vielä kysyttävää, olethan yhteydessä meihin osoitteella info(at)hypokoira.fi

hypokoira-musta

Hypokoirien koulutuksesta

Koulutus perustuu täysin positiiviseen vahvistamiseen. Minkäänlaista pelkoon tai kipuun liittyvää rankaisua ei sallita missään tilanteessa koulutuksen aikana.

Koulutuksen voi aloittaa heti pennun saapuessa, kurssille pääsee kun koira on 12 viikkoinen ja sillä on rokotukset kunnossa. Yli kolme vuotiaan koiran kanssa ei enää voi tulla koulutukseen, sillä koulutuksen kesto on noin 1,5-2 vuotta, jolloin koiran virka-aika jäisi kovin lyhyeksi.

Kuka tahansa, jolla on omassa perheessä diabeetikko. Koira koulutetaan siis aina oman perheen käyttöön, sillä koira on kuitenkin ensisijaisesti perheenjäsen. Hypokoiria ovat kouluttaneet ensikertalaiset koiranomistajat sekä pitkään koirien kanssa harrastaneet ihmiset. Ainoa vaatimus on motivaatio ja sitoutuminen koulutukseen sekä positiiviseen vahvistamiseen perustuvaan koulutukseen. Koska Hypokoira ei ole apuväline, kuten esimerkiksi näkövammaisen opaskoira tai liikuntarajoitteisen avustajakoira, ei hypokoiran kouluttaminen ole kiinni sotealueen linjauksista tai määrärahoista, vaan koira koulutetaan omakustanteisesti. Tämä antaa mahdollisuuksia osallistua koulutukseen, kun tarve hypokoiralle on.

Hypokoiran hankintaa miettiessä ja suunniteltaessa on rodun valinta hyvin tärkeää.

Hypokoira on työkoira, joten on tärkeää miettiä koiran rotutyypillisiä ominaisuuksia:

 • Mihin käyttötarkoitukseen koira on alun perin jalostettu?
 • Miten koiran rotutyypilliset ominaisuudet vaikuttavat esimerkiksi oppimiskykyyn, halukkuuteen tehdä yhteistyötä ihmisen kanssa, työskentelyyn ihmisten parissa.

Lisäksi koiran (valitun koirarodun ja yksilön) terveys, koulutettavuus ja työskentelymotivaatio ovat tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Myös kyky rauhoittua on tärkeä.

Emme suosittele mitään yksittäistä rotua, mutta koiralla on hyvä olla anatomiset ja fysiologiset mahdollisuudet työskennellä hajuaistillaan. Käytännössä tämä tarkoittaa koiraa, jolla on selkeä ulkoneva kuono-osa, eli brakykefaalisen koiran mahdollisuudet toimia tehokkaana ja luotettavana hypokoirana ovat heikot.

Hypokoirina toimii monen eri rodun edustajia, eniten on koulutettu noutajia.

Koulutus kestää noin 1,5-2 vuotta, mutta jokaisen koirakon polku on omanlaisensa.

Koiran kouluttaminen on päivittäistä ja siihen tulee sitoutua koko koiran työiäksi, sillä koiran valmistuessa koiran taitoja tulee ylläpitää.

Kukaan ei voi taata mitä pennusta kasvaa, mutta pentua valitessa kannattaa keskustella kasvattajan kanssa ja valita pentueesta aktiivinen, utelias ja avoin pentu, joka viihtyy ihmisen lähettyvillä, pentueen keskivertopentu, joka ei ole sähäkin, muttei myöskään varautunut.. Pennun olisi hyvä olla luontaisesti kiinnostunut hajuista, tästä kannattaa keskustella kasvattajan kanssa, joka on seurannut pentuja niiden syntymästä.

Mikäli koiralle on perheessä töitä, jotta koira pääsee ilmaisemaan verensokereiden vaihteluita, mutta myös olemaan diabeetikon tuki ja turva arjessa, voi koulutukseen hakeutua. Koulutukseen pääsee olemalla yhteydessä kouluttajaan (tähän linkki kouluttajat sivuun) josta saa täytettäväksi haastattelulomakkeen.

Jokaisella perusterveellä koiralla on kyky oppia, usein paljon enemmän kuin me ihmiset edes osaamme kuvitella. Koirat kyllä oppivat, mutta me ihmiset emme aina jaksa olla motivoituneita ja käyttää riittävästi aikaa ja resursseja koiran koulutukseen.

Koulutukset tapahtuvat sekä monimuoto-opintoina (Scent Alert Dogs) tai ryhmämuotoisena (Koirakoulu Kisma). Koulutusprosessi on vakioitu, ja siihen kuuluu seuraavat osa-alueet:  

 • Koirien käyttäytyminen ja sosiaalistaminen
   
 • Kouluttajan vastuu koiran hyvinvoinnista
 • Koirien kouluttaminen positiivisilla koulutusmenetelmillä
 • Hajutunnistus ja -erottelu
 • Erityistilanteiden ratkaiseminen
 • Osatavoitteet, loppukokeet, seurantajaksot sekä Hypokoiranäyttö

Koirakot saavat yksilöllistä tukea ja ohjeistusta tarpeidensa mukaan koulutuksen aikana. Koulutukseen kuuluu myös ohjaajan kirjallisia tehtäviä, joissa tentitään ja reflektoidaan erilaisia koiriin liittyvää kirjallisuutta.

 • Koirien käyttäytyminen ja sosiaalistaminen (yhteiskuntakelpoisuus)
   
 • Kouluttajan vastuu koiran hyvinvoinnista
 • Koirien kouluttaminen positiivisilla koulutusmenetelmillä
 • Hajutunnistus ja -erottelu
 • Erityistilanteiden ratkaiseminen
 • Osatavoitteet, loppukokeet, seurantajaksot sekä Hypokoiranäyttö

Hypokoiran kouluttaminen maksaa keskimäärin 2300-2500€ (2022). On kuitenkin tärkeää huomioida, että koulutuksen hinta on vain pieni osa koiran kuluista sen elinaikana huomioiden mahdolliset sairaanhoitomaksut, vakuutukset, ruokinnan, tarvikkeet ja muut harrastukset.

Hypokoira ei ole apuväline samalla tavalla kuin esimerkiksi näkövammaisen opaskoira, jolloin sairaanhoitopiirit eivät omista tai kustanna koirien koulutusta ja koiran kuluja. Toisaalta tämä mahdollistaa myös sen, että jokainen, joka hypokoiran haluaa itselleen kouluttaa, on siihen oikeutettu eikä apuvälineen saaminen ole kiinni esimerkiksi sotealueen linjauksista ja määrärahoista. Kannattaa olla aktiivinen omalla paikkakunnalla, muutama yritys, erilaiset säätiöt ja Lions Clubit ovat lähteneet sponssaamaan koirankoulutusta perheille, joilla ei ole ollut taloudellisia edellytyksiä koulutukseen. Toisaalta on myös hyvä muistaa, että koiran kulut ovat paljon muutakin kuin koulutuskulut ja myös yllättäviin eläimen sairaanhoitokuluihin on tärkeää varautua ennalta.

Hypokoiran kouluttaminen vaatii koirakoita kouluttavalta ihmiseltä paitsi laajaa käytännön ja teorian osaamista koiran ja ohjaajan kouluttamisesta, myös laaja-alaista ymmärrystä diabeteksesta ja sen vaikutuksista perheiden arkeen ja elämään. Tällä hetkellä kaikki halukkaat koirakot mahtuvat koulutuksiin, joten tarvetta koulutusten lisäämiselle ei ole toistaiseksi ollut.

Taitojen harjoittelu ja ylläpito ei lopu koiran valmistumiseen vaan niitä ylläpidetään koko koiran elämän ajan.

Virallisten hypokoirien osaaminen tarkastetaan joka toinen vuosi tasotarkastuksessa.

 

– Kenelle koira koulutetaan hypokoiraksi (lapsi / aikuinen)?

– Minkälainen on koiran tuleva asuinympäristö, koti ja ulkoilumahdollisuudet?

– Tarvitseeko diabeetikko hypokoiraa avuksi ja tueksi erityisesti määrättyihin tilanteisiin, esim. Harrastukseen?

– Mitä muuta koiran kanssa halutaan tehdä tai harrastaa? Suosittelemme, että koiran kanssa harrastetaan muutakin!

– Lisäksi tietenkin kaikki muut normaalit koiran hankintaan liittyvät seikat

 

hypokoira8

Yleistä hypokoirista

Virallisen Hypokoira ry:n hyväksymän hypokoiran tunnistaa siitä, että sillä on työskennellessään yllään sininen hypokoiraliivi, jossa on virallinen hypokoiramerkki. Hypokoiran käyttäjällä on hypokoirapassi, jossa on voimassaolotarra.

Liivit päällä oleva hypokoira kantaa joko virallisia tai harjoitusliivejä. Tällöin koiralle on annettava työrauha, eikä koiraa pidä silitellä tai tervehtiä. Vapaa-ajalla ollessaan, hypokoiria saa suukotella ja halitella mikäli ohjaaja antaa siihen luvan.

Hypokoira työskentelee hajuaistillaan. Se ilmaisee muutokset verensokerivaihteluissa. Koulutettu hypokoira voi ilmaista matalat verensokerit, korkeat verensokerit, ketoaineet sekä nopeat verensokereiden vaihtelut. Haluamme, että koirat toimivat hajuaistinsa varassa, sillä esimerkiksi hoitotekniikan antamat äänimerkit ovat usein todellista verensokeritilannetta jäljessä.

Hypokoira ilmaisee diabeetikon verensokerin vaihteluita hajuaistinsa avulla. Koulutettu hypokoira voi ilmaista matalat verensokerit, korkeat verensokerit, ketoaineet sekä nopeat verensokereiden vaihtelut.

Hypokoiralle valitaan ja koulutetaan ilmaisutapa, joka sopii sen käyttäjän tai käyttäjien elämään. Ilmaisutapa valitaan yhdessä koirakkoa kouluttavan kouluttajan kanssa yhteistyössä. Lapsiperheessä koira voidaan kouluttaa ilmaisemaan lapsen verensokerivaihtelut esimerkiksi vanhemmalle.

Perusteellisesti ja huolellisesti koulutettu hypokoira kykenee ilmaisemaan jopa 0,1 mmol/l tarkkuudella. Tämä ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti, vaan koiran kanssa tulee treenata johdonmukaisesti ja ylläpitää opittuja taitoja koko koiran työiän.

Hypokoiran käyttäjä on oikeutettu liikkumaan koiransa kanssa kaikissa julkisissa tiloissa, myös ravintoloissa sekä ruokakaupoissa. Oikeus perustuu Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (Maa- ja metsätalousministeriön asetus (1367/2011) ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta) sekä Yhdenvertaisuuslakiin (Kohtuulliset mukautukset vammaisen ihmisen yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi)Jotta koira voi kulkea käyttäjänsä mukana kaikkialle, tulee koiralla olla päällään hypokoiran työliivit ja käyttäjällä voimassaoleva hypokoirapassi.

Nämä eivät kuitenkaan takaa esimerkiksi maksuttomuutta palveluissa, kuten taksit, hotellit jne. vaan veloitukset ovat aina palveluntarjoajan harkinnassa.

Hypokoira on ensisijaisesti perheenjäsen ja kuten mikä tahansa perheessä asuva lemmikki. Koulutuksessa käytetty positiivinen vahvistaminen sekä koiran oma-aloitteisuuden  vahvistaminen ja korostaminen johtaa siihen, että kun koira haistaa opitun tuoksun, vasta se on koiralle signaali käydä töihin. Näin ollen, koiralla on paljon myös vapaa-aikaa ja energiaa harrastaa ja elää koiramaista elämää.

Koulutettu hypokoira pystyy ilmaisemaan useamman diabeetikkoperheenjäsenen verensokerivaihtelut.

Kannustamme harrastamaan hypokoiran kanssa!

Tekeminen ja harrastaminen parantavat koiran ja ohjaajan välistä suhdetta, liikunnallinen harrastus voi lisätä diabeetikon elämänlaatua ja helpottaa tasapainon ylläpitämisessä ja yhdessä tekeminen on kivaa!

Nykytekniikka on ihmeellistä ja kehittynyt kovasti. Se ei kuitenkaan ole täydellisen varmaa ja monet kertovat, että sensorin tai älypumpun tullessa, koira on tekniikkaa huomattavasti tarkempi ja nopeampi. Henkilöstä riippuen sensorit tulevat usein myös hieman jäljessä, jolloin varsinkin nopeat matalat verensokerit saattavat yllättää, mutta koira on näissä usein tilanteen tasalla.

Jokainen virallista hypokoiraliiviä kantava koira on ensin suorittanut koulutuksen hyväksytysti osatavoitteineen ja sen jälkeen läpäissyt hypokoiranäytön. Hypokoiranäytössä koirakon taidot testataan kaupunkiolosuhteissa. Lisäksi hypokoiran on osattava ilmaista matalat verensokeriarvot. Ennen hypokoiranäyttöön pääsyä koirakot suorittavat seurantajakson verensokereiden ilmaisusta.

Valmistumisen jälkeen koirakot käyvät joka toinen vuosi tasotarkastuksessa, jossa suoritetaan samanlainen ympäristötesti kaupunkiolosuihteissa, kuten hypokoiranäytössä. Lisäksi ennen tasotarkastusta tehdään lyhyempi seurantajakso siitä, kuinka koira ilmaisee verensokerivaihteluita.

Hypokoirien tasotarkastus on osa henkilökohtaisena hyötykoirana toimimista. Sillä varmistutaan siitä, että liivilliset koirat ovat yhteiskuntakelpoisia, toimivat luotettavasti ja tuovat diabeetikolle tukea sekä turvaa. Henkilökohtaisena hyötykoirana toimiminen antaa koiralle oikeuksia ja ohjaajan vastuu on ylläpitää taitoja niin, että koiran osaamistaso pysyy toivotulla tasolla koko sen työuran ajan. 

Hypokoiran työ ei ole henkisesti ja fyysisesti koiralle erityisen raskasta, joten hypokoiralla ei ole virallista eläkeikää. Koiran terveydentila ja työhalukkuus määrittelevät sen, kuinka kauan koira tekee töitä.

Hypokoira ry järjestää jäsenilleen vertaistukitapaamisia, olivatpa he hypokoiran käyttäjiä tai koulutuksessa olevia koirakoita.

Osa koirista voi, osa ilmaisee vain omalle diabeetikolleen. Tämä on hyvin koirakohtaista.