Tasotarkastukset 2021

TASOTARKASTUKSET 2021

koskee koirakkoja, joiden edellisestä tasotarkastuksesta on vähintään 2 vuotta (suoritettu v. 2019 tai aiemmin)

sekä koirakkoja, jotka ovat valmistuneet hypokoiriksi vuonna 2019.

Vuonna 2021 hypokoiran tasotarkastuksen voi suorittaa seuraavin tavoin:

–          videoituna tasotarkastuksena, suoritetaan välillä kesäkuu-lokakuu

–          lauantaina 30.10. Espoossa ja Tampereella, loka-marraskuussa Oulussa mikäli koronatilanne sallii tilaisuuksien järjestämisen

Kuluvalle keväälle oli suunniteltu tasotarkastukset myös Ouluun ja Saloon, näitä ei ikävä kyllä voida koronatilanteen vuoksi järjestää.

Ohjeistus videoidun tasotarkastuksen suorittamiseen julkaistaan toukokuussa. Videoitu tasotarkastus noudattelee sisällöltään livetasotarkastuksen kulkua. Videoidut tasotarkastukset arvioidaan kolmessa erässä ja palaute suorituksesta lähetetään koirakolle arvioinnin jälkeen.

Ilmoittautuminen tasotarkastuksiin (kerro ilmoittautuessasi, miten tasotarkastuksen suoritat) 30.5.2021 mennessä elisa.forsman@hypokoira.fi

NIVÅTEST 2021

Gäller ekipage, om det är 2 år eller längre, sen föregående nivåtest (avklarat 2019 eller tidigare).

Även ekipage, som avklarat Hypohundsexamen år 2019.

Hypohundarnas nivåtest år 2021 kan avläggas på följande sätt:

  • Videofilma nivåtestet, kan avläggas mellan juni-oktober
  • Lördag 30.10. Esbo och Tammerfors, okt.-nov. I Uleåborg i mån av möjlighet beroenden av coronaläget och ordnande av evenemang

Till våren fanns planer på nivåtest både i Uleåborg och Salo, tyvärr måste de inhiberas pga corona situationen.

Anvisningar till videofilmandet av nivåtest publiceras i maj. Videofilmandet fullföljer innehållsmässigt samma som den på plats förverkligande. De filmade nivåtesterna bedöms i tre omgångar och responsen om nivåtestet meddelas efter det.

Anmälningarna tas emot hur ni vill förverkliga nivåtestet före 30.5.2021 till elisa.forsman@hypokoira.fi