Nytt!

En hypohundkurs på vardagar för valpar börjar i mars 2019. Ännu finns det plats! Ring och boka plats!

Målet är att valparna kan fungera som officiella hypohundar efter avslutad skolning. 

Deltagarna antas i anmälningsordning. Anmälningar och mera information Elisa Forsman (elisa.forsman(at)hypokoira.fi; tel. 045-1951400) eller Stina von Bonsdorff (stina.vonbonsdorff(at)hypokoira.fi; tel 045-1392626).

 

OBS! Endast de hundar som deltar i Hypokoira ry:s kurser och tester, har i Finland rätt att få använda de officiella arbetsvästarna med Hypokoira/Hypohund/Hypo Alert Dog logot.

Hypohundsskolningarna

Hypohunden skall klara av att vara ett stöd för diabetikern i olika situationer. Hunden skall kunna markera blosockerförändringar och vid behov hämta hjälp till diabetikern. Hunden skall vara miljötränad så att den kan klara av sin inskolade uppgift i olika miljöer.

Hypohunds skolningen är auditerad och har tydliga kriterier. De olika skolningarna sker i grupp men ändå på individuell nivå. Vid deltagande av Hypohundskolning skrivs ett skolningsavtal.

Hypohundsskolning för valpar  (hundens ålder 12 veckor- 10 månader)
Skolningen startar 2 ggr per år, vår och höst. Skolningen beräknas ta ca 1, 5 år.

Hypohundsskolning för vuxna hundar (hundens ålder 10 månader- max 5 år)
Skolningen startar i början av året. Skolningen beräknas ta ca 1 år och 3 månader

Kompletteringsskolning (hundar som redan kan markera lågt blodsocker och som kan doftdiskriminering) Skolningen beräknas ta ca 1 år

Hypohundsskolningens innehåll

 • Hundens beteende och socialisering
 • Hunförarens ansvar för hundens välmående
 • Skolning av hunden mha positiva inlärningsmetoder
 • Doftidentifiering och doft diskriminering
 • Problemlösning för specialsituationer
 • Delmål, slutprov, uppföljningsperiod samt Hypohundsexamen


Mer information om skolningarn får ni;

Stina von Bonsdorff-Cronin
stina.vonbonsdorff@hypokoira.fi

Elisa Forsman
elisa.forsman@hypokoira.fi

 

 

Bild: Labradorvalpen "Laku" på hypohundskolning.

En hurdan hund är lämplig som hypohund?

 • Hunden bör äga färdigheter för att examineras till hypohund och var frisk.
 • Före kursstart krävs ett veterinär utlåtande om hundens hälsotillstånd.
 • Hunden skall vara vaccinerad och avmaskad.Hunden får inte vara aggressiv.
 • Hunden skall äga goda sociala förmågor.
 • Hunden skall vara ”människokär”
 • Hunden bör klara av att lugna sig.

Skolning av egen hund till hypohund

Nu finns alltså möjlighet att skola den egna familjehunden till hypohund. Kurserna räcker från 8-12 månader. Därefter följer ett halvt års uppföljning under vilken hypohundaspiranten får visa prov på sin arbetsbenägenhet.

Den första kursen i vilken diabetesfamiljens egen hund skolades till hypohund genomfördes under läsåret 2012-2013. Tolv av de fjorton familjehundar av olika ras som deltog i skolningen klarade hypohundsskolningens slutprov. Efter ett halvt års uppföljning av de nya hypohundarnas markeringsbenägenhet har tio familjehundar fått Hypokoira ry:s utnämning till hypohund.

Mera information om skolningen av hypohundar ger hundskolarna Stina von Bonsdorff och Elisa Forsman.

 

Köp av "färdigt" skolad hypohund

Med köp av "färdigt" skolad hypohund menas att en hundskolare i huvudsak utför hypohundskolningen. Den mottagande diabetesfamiljen måste dock aktivt delta i hundens skolning för att hunden skall anpassa sig till sin uppgift i familjen.

Hypohundar har skolats för att stöda diabetiker i egenvården runt om i världen sedan 2003. Fr.o.m 2010 skolas hypohundar även i Finland.

Mera information om dessa "färdigt" skolade hypohundarna ger hundskolarna Stina von Bonsdorff och Elisa Forsman.

 

Bild: Hypohundskolarna Elisa Forsman och Stina von Bonsdorff med labradorvalpen Buddy som skolas till hypohund.