Registrerad av Hypokoira ry

Hypohundar som är skolade och godkända av Hypokoira ry känns igen på detta märke.

En vanlig fråga:

En hurdan hund är lämplig som hypohund? Läs mer...

Nyheter!

Hypohundkurs för vuxna hundar startar i januari 2018. Läs mer...

Hypohundkurs för valpar på vardagar i mars 2018. Läs mer...

Hypohundkurs för valpar startar 24-25.3.2018. Läs mera...

Vi deltar i Koiramessut i Messcentrum i Helsingfors 8-10.12 2017. Du hittar oss på "Hyötykoira avdelningen". Läs mer...

 

Hypokoira facebook

 


Jan 2018
TiOnToFr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Nyhet!

Hypohundkurs för vuxna hundar startar 20-21 januari 2018. Ännu finns det ett par platser kvar.

Målet är att hundarna kan fungera som officiella hypohundar efter avslutad skolning. 

Deltagarna antas i anmälningsordning. Anmälningar och mera information Elisa Forsman (elisa.forsman(at)hypokoira.fi; tel. 045-1951400) eller Stina von Bonsdorff (stina.vonbonsdorff(at)hypokoira.fi; tel 045-1392626).

 

Vi ordnar också en Hypohundkurs för valpar på vardagar . Kursen börjar i 26-27 mars 2018. Ännu finns det rum!

Målet är att valparna kan fungera som officiella hypohundar efter avslutad skolning. 

Deltagarna antas i anmälningsordning. Anmälningar och mera information Elisa Forsman (elisa.forsman(at)hypokoira.fi; tel. 045-1951400) eller Stina von Bonsdorff (stina.vonbonsdorff(at)hypokoira.fi; tel 045-1392626).

Hypohundkurs för valpar startar 24-25 mars 2018.

Målet är att valparna kan fungera som officiella hypohundar efter avslutad skolning. 

Deltagarna antas i anmälningsordning. Anmälningar och mera information Elisa Forsman (elisa.forsman(at)hypokoira.fi; tel. 045-1951400) eller Stina von Bonsdorff (stina.vonbonsdorff(at)hypokoira.fi; tel 045-1392626).

 

Lant- och skogsbruksministeriet har gett de skolade hypohundarna, som hjälper diabetikerna i vardagen, samma status som assistenthundarna då det gäller tillträde till livsmedelsutrymmen. Läs om diabetikern Jesse och hypohunden Siru: https://yle.fi/uutiset/3-9644569

Vi besöker riksdagen 22.2.2017 för att diskutera lagändring angående hypohundarnas ställning i samhället.

 

En hurdan hund är lämplig som hypohund?

  • Hunden bör äga färdigheter för att examineras till hypohund och var frisk.
  • Före kursstart krävs ett veterinär utlåtande om hundens hälsotillstånd.
  • Hunden skall vara vaccinerad och avmaskad.Hunden får inte vara aggressiv.
  • Hunden skall äga goda sociala förmågor.
  • Hunden skall vara ”människokär”
  • Hunden bör klara av att lugna sig.

Hypokoira ry har blivit upptagen som medlem i Finska Kennelklubben ry:s hyötykoiratoimikunta

 

 

Finska Kennekklubben ry och LähiTapiolas aktivitetsfond belönade Hypokoira ry på Koira 2013 mässan i Helsingfors den 15 december 2013. Belöningen är en erkänsla för det innovativa arbete som görs inom föreningen i syfte att hjälpa diabetiker i vardagen.

Elisa Forsman, Stina vonBonsdorff, Susanna Klefström, Emil Klefström och hypohunden Goxy mottar Suomen Kennellittos och LähiTapiolas pris på Koira 2013 mässan.