Hypohund - stöd för diabetiker

Hypokoira ry grundades i december 2010.

Hypokoira ry fungerar som en intresseorganisation för hypohundägare. Föreningens syfte är att främja och utveckla hypohundverksamheten i Finland, ge råd åt sina medlemmar i frågor som gäller hundskolning samt anskaffning och nyttjande av hypohund. Dessutom skall föreningen ge medlemmarna möjlighet att umgås och hålla kontakt med varandra.

Hypokoira ry testar och godkänner de officiella hypohundarna. Dessa hundar känns igen på den officiella hypohundvästen och hypohundens förare har ett hypohundpass.

Fr.o.m 2014 har Hypokoira ry har blivit upptagen som medlem i Finska Kennelklubben ry:s hyötykoiratoimikunta

 

Föreningen hälsar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna!

Hypokoira ry hör till Diabetesförbundet i Finland  www.diabetes.fi. Du kan bli medlem i Hypokoira ry och få Diabetestidningen via oss. Medlemsavgiften är 20 e / år.

 

Mera information om föreningen ger:

Susanna Klefström, Hypokoira ry:s ordförande, typ 1 diabetiker och mamma till barn med typ 1 diabetes. 

e-post: susanna.klefstroma(at)gmail.com

Anne Tamminen, Hypokoira ry:s viceordförande, typ 1 diabetiker och hypohundägare.

e-post: annetamminen(at)gmail.com

Elisa Forsman, hundskolare, Hypokoira ry:s styrelsemedlem.

e-post: elisa.forsman(at)hypokoira.fi tel. 045-1951400

Stina von Bonsdorff, hundskolare, Hypokoira ry:s styrelsemedlem.

e-mail: stina.vonbonsdorff(at)hypokoira.fi; tel. 045-1392626

Mirka Laavola, Hypokoira ry:s sekreterare, hypohundägare och mamma till barn med typ 1 diabetes.

e-post: mirka.laavola(at)gmail.fi

Sanna Saarela, Hypokoira ry:s medlemsansvarig, mamma till barn med typ 1 diabetes och ägare till hypohund

e-post: sanna.saarela(at)outlook.com

Heidi Kauppinen, Hypokoira ry:s marknadsföringsansvarig, mamma till barn med typ 1 diabetes och ägare till hypohund

e-mail: heidi.kauppinen(at)yit.fi

Susanne Sipilä, mamma till diabetiker, hypohundägare och styrelsemedlem i Hypokoira ry.

email:

Eva Malmberg-Tulonen, mamma till diabetiker, hypohundägare och styrelsemedlem i Hypokoira ry.

e-mail: eva.malmberg(at)pikaposti.fi