Vad är en hypohund?

Hypohunden fungerar som ett stöd för diabetikern i vardagen genom att markera förändringar i blodsockerbalancen.

Hypohunden kan känna lukten av blodsockerförändringar från diabetikerns hud eller utandningsluft med hjälp av sitt utomordentligt goda luktsinne. Hunden kan skolas till att markera både låga och höga blodsockervärden. Den kan klara av att markera blodsockerförändringarna innan diabetikern själv känner några symptom på för lågt blodsocker, dvs. hypoglykemi.

Genom att upptäcka och markera blodsockerförändringarna tillför hypohunden lättnad och trygghet till diabetikerns vardag. Hunden kan också ha en terapeutisk inverkan genom att ge tröst och tro på framtiden för en diabetiker som nyss insjuknat. Hunden befrämjar också ägarens hälsa genom att den kräver regelbunden motion ute i friska luften. På detta sätt hämtar hunden också en rytm i livsföringen.

Elmo vaktar blodsockersvängningarna under orienteringsträning.