Hypokoiran koulutus

Koiran kouluttaminen hypokoiraksi kestää yhteensä noin 1,5-2 vuotta. Ainoastaan Hypokoira ry:n koulutuksen ja testit hyväksytysti suorittaneet koirat voivat Suomessa saada käyttöönsä viralliset työliivit ja niitä voidaan kutsua hypokoiriksi.

Taitojen harjoittelu ja ylläpito ei lopu koiran valmistumiseen vaan niitä ylläpidetään koko koiran elämän ajan.
Virallisten hypokoirien osaaminen tarkastetaan joka toinen vuosi tasotarkastuksessa.

Hypokoiran täytyy osata toimia diabeetikon tukena kaikissa tilanteissa.

Koira koulutetaan ilmaisemaan diabeetikon verensokerin vaihteluita ja tarvittaessa hakemaan apua. Hypokoiralta vaaditaan myös riittävää sosiaalistumista erilaisiin ympäristöihin, jotta se pystyy tekemään työtään kaikissa olosuhteissa.

Hypokoirien koulutus Suomessa on kansainvälisestikin katsottuna hyvin korkealaatuista. Koulutus on kehitetty vuosien saatossa maailmalta sekä muiden virka- ja hyötykoirien koulutusprosesseista sopivimpia käytäntöjä valitsemalla.

Koulutus perustuu täysin positiiviseen vahvistamiseen. Minkäänlaista pelkoon tai kipuun liittyvää rankaisua ei sallita missään tilanteessa koulutuksen aikana.

Hypokoiran koulutus tapahtuu pääasiassa kotona kouluttajan antamilla ohjeilla, se vaatii siis koiran omistajan sitoutumista koulutukseen. 

Koulutusprosessi on vakioitu ja kaikki koirat suorittavat sen aikana osatavoitteet jotta voidaan varmistaa, että koiralla on tarvittavat koulutetut taidot. 

Koulutukset toteutetaan monimuotoisena verkko- ja lähiopintoina.

 

Kouluttajat ja alkavat koulutukset


Scent Alert Dogs, Salo
Elisa Forsman

Seuraava ryhmä alkaa elokuussa 2024


Perroscent, Kuopio
 
Tiina Eskel-Mustonen

Kuopiossa alkaa ryhmä elokuussa 2024

                Jokakoira, Oulu
                Anni Possakka

Oulussa alkaa ryhmä syyskuussa 2024